1. Quyền và nghĩa vụ của người bán:
 • Chúng tôi có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan khi có thay đổi
 • Giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website prima.com.vn theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Nghĩa vụ của chúng tôi bao gồm: 

 • Đăng tải và cập nhật các thông tin hoặc cung ứng sản phẩm, dịch vụ khách hàng thông qua website prima.com.vn
 • Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin cụ thể liên quan đến sản phẩm để Người mua hiểu và có thể sử dụng.
 • Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt hàng cho phép khách hàng thực hiện đúng quy trình đặt hàng, hủy đặt hàng.
 • Giải quyết các thắc mắc và những khó khăn trong quá trình sử dụng sản phẩm.
 • Cung cấp các chứng từ, giấy tờ liên quan tới việc Người mua thanh toán cho Người bán như hóa đơn, phiếu mua hàng, phiếu thu….với tổng số tiền mà Người mua đã đặt trong tháng yêu cầu.
 • Duy trì hoạt động bình thường và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động website prima.com.vn. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

 1. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng: 
 • Việc đặt hàng được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt hàng được hiển thị cho khách hàng
 • Thanh toán đầy đủ cho Người bán số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (Nếu có).
 • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho Người bán liên quan tới các giao dịch khi Người bán có yêu cầu.
 • Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Website com.vn để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.